Privacy & disclaimer

Privacy & disclaimer

Incentive Direct BV gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar klanten en deelnemers overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij Incentive Direct BV hiertoe wettelijk verplicht is. Deze gegevens worden alleen digitaal en in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Ten behoeve van het voorbereiden en uitvoeren van haar projecten heeft Incentive Direct BV meestal persoonlijke informatie van haar deelnemers nodig. Deze informatie zal door Incentive Direct BV vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie zal alleen aan derden (zoals bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en hotels) ter beschikking worden gesteld indien en voor zover dat nodig is voor de effectieve en efficiënte voorbereiding en uitvoering van de projecten of indien hiertoe een wettelijke verplichting is. De op deze manier verkregen informatie zal nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld.

Incentive Direct BV verzamelt informatie m.b.t. het gebruik van de websites met het doel het gebruik te verbeteren. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. De op deze manier verkregen informatie zal nooit aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij Incentive Direct BV hier wettelijk toe verplicht is.

Heeft u vragen over de door Incentive Direct BV bewaarde persoonlijke informatie dan kunt u zich met uw vraag richten tot:

Incentive Direct BV
Hendrik Figeeweg 3F
2031 BJ Haarlem

of een email schrijven naar info@incentive-direct.nl.

Disclaimer

De informatie op de website van Incentive Direct is bedoeld voor algemene informatieve, inspirerende en oriënterende doeleinden. Hoewel Incentive Direct er naar streeft om de informatie up-to-date en correct te houden, geeft het geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, diensten of daar aan gerelateerde afbeeldingen. Het vertrouwen dat gesteld wordt in dergelijke informatie is voor eigen risico.

In geen geval is Incentive Direct aansprakelijk voor enige schade, daarin begrepen indirecte of gevolgschade of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Ook is Incentive Direct niet aansprakelijk voor de aard, inhoud en beschikbaarheid van websites die bereikt worden via eventuele linken naar websites van derden. Het opnemen van een link impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of het staan achter de standpunten welke geuit worden binnen deze sites.

Incentive Direct streeft naar maximale online beschikbaarheid van de website maar neemt geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

 

Heeft u meer vragen over de Privacy & disclaimer? Bel ons dan gerust!

023-55 300 20